เส้นทางที่ ๒ เส้นทางอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ ในพื้นที่ EEC

ช่วงเช้า

ศึกษาดูงาน ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ มิราจ บีช รีสอร์ท พัทยา เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี
วิทยากร ๑. ผศ.ดร.ชวนา อังคนุรักษ์พันธุ์
วิทยากร ๒. ดร.สานนท์ อนันทานนท์
อาจารย์ประจำสาขาการท่องเที่ยวและโรงแรม คณะการจัดการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา

ช่วงบ่าย

ท่องเที่ยวชุมชนเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรม วิถีแห่งความพอเพียง ณ บ้านร้อยเสา ตำบลตะเคียนเตี้ย อ.บางละมุง จังหวัดชลบุรี