ถ่ายทอดสด

ข่าวประชาสัมพันธ์

งานแถลงข่าวงานวันสหกิจศึกษาบูรณาการกับการทำงานครั้งที่ 12
18 เม.ย.
งานแถลงข่าวงานวันสหกิจศึกษาบูรณาการกับการทำงานครั้งที่ 12

งานแถลงข่าวงานวันสหกิจศึกษาบูรณาการกับการทำงานครั้งที่ 12                ด้วยวันที่ 23 พฤษภาคม 2565  กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรร

//
0 Comments
งานวันสหกิจศึกษาบูรณาการกับการทำงานครั้งที่ 12 ในรูปแบบผสมผสาน
18 เม.ย.
งานวันสหกิจศึกษาบูรณาการกับการทำงานครั้งที่ 12 ในรูปแบบผสมผสาน

งานวันสหกิจศึกษาบูรณาการกับการทำงานครั้งที่ 12 ในรูปแบบผสมผสาน                   การจัดงานวันสหกิจศึกษาบูรณาการกับการทำงาน ครั้งที่ 12 ประจำ

//
0 Comments

รางวัล CWIE

วิดิทัศน์แนะนำ CWIE และเครือข่ายสหกิจศึกษา

ONE DAY TRIP

เส้นทางที่ 1

เส้นทางเทคโนโลยีและนวัตกรรม ในพื้นที่ EEC

เส้นทางที่ 2

เส้นทางอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ ในพื้นที่ EEC

FACEBOOK PAGE